ul. Borka 8-10
72-346 Pobierowo

Paradiso Park jest położone w spokojnej części Pobierowa. Obiekt otoczony jest drzewami i znajduje się jedynie 5 minut spacerem od plaży.

„Najlepszym lekarstwem jest spokój”

R O D O

Administrator danych osobowych, którym jest Wielowski Spółka Jawna, Wierzbowa 37-39, 72-010 Przęsocin, Polska
NIP: 8512771070, REGON: 812494605 informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane
jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interesem Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia
umowy sprzedaży (kontakt z klientem) i budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom
trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody.

Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość
ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma Pani/Pana prawo do wniesienia
skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.